طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثلاثى به انگلیسی ثلاثى یعنی چه

ثلاثى

triad
triliteral
triliteralism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها