طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جابجاشدگى به انگلیسی جابجاشدگى یعنی چه

جابجاشدگى

dislocation
displacement
transposition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها