طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جابجاناپذیر به انگلیسی جابجاناپذیر یعنی چه

جابجاناپذیر

nonrelocatable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها