معنی و ترجمه کلمه جابجا سازى به انگلیسی جابجا سازى یعنی چه

جابجا سازى

relocation
transplantation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها