طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جابجا شدن به انگلیسی جابجا شدن یعنی چه

جابجا شدن

metastasis
supplant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها