معنی و ترجمه کلمه جابجا شونده به انگلیسی جابجا شونده یعنی چه

جابجا شونده

acrostic
migratory
revulsive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها