طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جابجا شونده به انگلیسی جابجا شونده یعنی چه

جابجا شونده

acrostic
migratory
revulsive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها