طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاخالى دادن به انگلیسی جاخالى دادن یعنی چه

جاخالى دادن

dodge
stiff arm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها