معنی و ترجمه کلمه جاخالى به انگلیسی جاخالى یعنی چه

جاخالى

dodge
stiff arm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها