طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاده اسفالته داراى سنگفرش به انگلیسی جاده اسفالته داراى سنگفرش یعنی چه

جاده اسفالته داراى سنگفرش

tarmac
tarmacadam

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها