معنی و ترجمه کلمه جاده اى که بر لبه پرتگاهى ساخته شده باشد به انگلیسی جاده اى که بر لبه پرتگاهى ساخته شده باشد یعنی چه

جاده اى که بر لبه پرتگاهى ساخته شده باشد

corniche

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها