معنی و ترجمه کلمه جاده مخصوص تراموا و واگن برقى به انگلیسی جاده مخصوص تراموا و واگن برقى یعنی چه

جاده مخصوص تراموا و واگن برقى

tramroad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها