معنی و ترجمه کلمه جاروکش به انگلیسی جاروکش یعنی چه

جاروکش

swabber
sweeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها