طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جارى شدن به انگلیسی جارى شدن یعنی چه

جارى شدن

disembogue
emanate
flux
gush
pour
rill
run
stream
trill

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها