طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاسوسى به انگلیسی جاسوسى یعنی چه

جاسوسى

espial
espionage
intelligence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها