معنی و ترجمه کلمه جامعه سنجى به انگلیسی جامعه سنجى یعنی چه

جامعه سنجى

sociometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها