طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامعه شناسى به انگلیسی جامعه شناسى یعنی چه

جامعه شناسى

social science
sociology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها