طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامعه پذیر به انگلیسی جامعه پذیر یعنی چه

جامعه پذیر

sociable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها