طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامه بلندى که جلوى آن باز و آستین تنگى دارد به انگلیسی جامه بلندى که جلوى آن باز و آستین تنگى دارد یعنی چه

جامه بلندى که جلوى آن باز و آستین تنگى دارد

dolman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها