طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده به انگلیسی جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده یعنی چه

جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده

goldstone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها