طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جام پر به انگلیسی جام پر یعنی چه

جام پر

brimmer
facer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها