طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جام به انگلیسی جام یعنی چه

جام

beaker
bowl
chalice
cup
cupule
envelope
glass
goblet
grail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها