طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانبدارى کردن به انگلیسی جانبدارى کردن یعنی چه

جانبدارى کردن

sympathize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها