طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانبدارى به انگلیسی جانبدارى یعنی چه

جانبدارى

partiality
predilection
siding

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها