طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانسپار به انگلیسی جانسپار یعنی چه

جانسپار

devoted
devotee
devotion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها