طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانشین دیگرى کردن به انگلیسی جانشین دیگرى کردن یعنی چه

جانشین دیگرى کردن

subrogate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها