معنی و ترجمه کلمه جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب آبى به انگلیسی جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب آبى یعنی چه

جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب آبى

omnivora

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها