طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانورى که سرشیر و بدن ببر و دم مار داشته است به انگلیسی جانورى که سرشیر و بدن ببر و دم مار داشته است یعنی چه

جانورى که سرشیر و بدن ببر و دم مار داشته است

chimaera
chimera

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها