معنی و ترجمه کلمه جانور آفت به انگلیسی جانور آفت یعنی چه

جانور آفت

vermin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها