معنی و ترجمه کلمه جانور برگ پاى به انگلیسی جانور برگ پاى یعنی چه

جانور برگ پاى

phyllopod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها