طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور بزرگ دریایى که در کتاب عهد عتیق نام برده شده به انگلیسی جانور بزرگ دریایى که در کتاب عهد عتیق نام برده شده یعنی چه

جانور بزرگ دریایى که در کتاب عهد عتیق نام برده شده

leviathan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها