طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور خون گرم به انگلیسی جانور خون گرم یعنی چه

جانور خون گرم

endotherm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها