طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور خویى به انگلیسی جانور خویى یعنی چه

جانور خویى

beastliness
bestiality
brutality
brutalization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها