طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور دورگه گرفتن به انگلیسی جانور دورگه گرفتن یعنی چه

جانور دورگه گرفتن

hybridize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها