معنی و ترجمه کلمه جانور ماده به انگلیسی جانور ماده یعنی چه

جانور ماده

female
she

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها