طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور چند یاخته اى به انگلیسی جانور چند یاخته اى یعنی چه

جانور چند یاخته اى

metazoal
metazoan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها