معنی و ترجمه کلمه جانور کوچک به انگلیسی جانور کوچک یعنی چه

جانور کوچک

animalcule
animalculum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها