معنی و ترجمه کلمه جانور یا چیزى که در مرداب فرو رود به انگلیسی جانور یا چیزى که در مرداب فرو رود یعنی چه

جانور یا چیزى که در مرداب فرو رود

swamper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها