معنی و ترجمه کلمه جانور یا گیاهى که روى انگلى رشد و نمو کند به انگلیسی جانور یا گیاهى که روى انگلى رشد و نمو کند یعنی چه

جانور یا گیاهى که روى انگلى رشد و نمو کند

intermaediate host

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها