معنی و ترجمه کلمه جان پناه به انگلیسی جان پناه یعنی چه

جان پناه

defilade
mantelet
parapet
shelter
trench
turret

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها