طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جان کندن به انگلیسی جان کندن یعنی چه

جان کندن

drudge
durdge
fag
grub
moil
swot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها