طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جان گرایى به انگلیسی جان گرایى یعنی چه

جان گرایى

animism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها