طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاه به انگلیسی جاه یعنی چه

جاه

dignity
eminence
eminency
pomp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها