معنی و ترجمه کلمه جاى زخم باقى گذاردن به انگلیسی جاى زخم باقى گذاردن یعنی چه

جاى زخم باقى گذاردن

cicatrize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها