طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاى گذاردن تابوت در قبر به انگلیسی جاى گذاردن تابوت در قبر یعنی چه

جاى گذاردن تابوت در قبر

bier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها