طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاپ به وسیله برق به انگلیسی جاپ به وسیله برق یعنی چه

جاپ به وسیله برق

electrotype

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها