طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاکشى کردن به انگلیسی جاکشى کردن یعنی چه

جاکشى کردن

pander
panderer
pimp
procure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها