طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاکشى به انگلیسی جاکشى یعنی چه

جاکشى

bawdry
panderage
panderism
procuance
procuration

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها