طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایگاه دسته ى موزیک که عقب آن به شکل صدف مقعر بزرگى است به انگلیسی جایگاه دسته ى موزیک که عقب آن به شکل صدف مقعر بزرگى است یعنی چه

جایگاه دسته ى موزیک که عقب آن به شکل صدف مقعر بزرگى است

band shell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها