طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایگاه سر پوشیده تماشاچیان در میدان اسب دوانى یا ورزشگاهها به انگلیسی جایگاه سر پوشیده تماشاچیان در میدان اسب دوانى یا ورزشگاهها یعنی چه

جایگاه سر پوشیده تماشاچیان در میدان اسب دوانى یا ورزشگاهها

grandstand

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها