طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایگاه مخصوص روحانیون و سرایندگان در کلیسا به انگلیسی جایگاه مخصوص روحانیون و سرایندگان در کلیسا یعنی چه

جایگاه مخصوص روحانیون و سرایندگان در کلیسا

antechoir

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها